home > MIRPOD NEWS > Com crear el seu font de podcast

Com crear el seu font de podcast


Com crear el seu font de podcast

Si té un portal web Internet, pot ser desitja fer podcasting. Un mitjà senzill per tenir un font RSS a marxar d’un repertori de fitxers mp3 és d’utilitzar un guió PHP. dirCaster és un guió PHP que subministra fàcilment al mitjà de fer el Podcasting a partir de fitxers mp3 situats sobre el seu portal web. Aquesta eina permet als creadors proveir una font per a Mirpod iPodder, jPodder, et cetera.

Aquest guió és lliure de drets és basat sobre el treball del programari dircaster 0.4 per Ryan King (http://www.shadydentist.com)

ID3v2.x tag suport Warren Stone fasttr@gmail.com i necesitat de la llibreria getid3 per James Heinrich info@getid3.org ( http://www.getid3.org. La compatibilitat amb tags iTunes ha estat feta per Warren Stone)

DirCaster v0.4 : Automatic podcast RSS feed maker
Posi simplement el guió "dircaster.php" en un repertori, diguem "podcast" , i administrarà una font RSS vàlid per a Mirpod, iPodder, et cetera . Poseu els vostres mp3 en aquest mateix repertori.

Les informacions del font són basat en els tags id3, li caldrà doncs tenir sobre el seu portal PHP4 i la llibreria getid3.

Nota : Evitar els espais en els seus noms de fitxers MP3, per evitar una presentació horrible en iPodder i Mirpod.

Instruccions

1. Col·loqui "dircaster.php" sobre un server que suporta PHP4 o més. Posi l’en un repertori, diguem "podcast"

2. Col·loqui els seus MP3 per podcast en el mateix repertori, tant com el desitja.

3. Col·loqui tots el fitxers "getid3" sobre el seu servidor en el repertori getid3d.

4. Ara el vostra podcast es:

Ex. http://www.mysite.com/podcast/dircaster.php

5. Pot modificar els paramétres del guió, veure les primeres línies.

Teleencarregui l’última versió :

Hi ha en efecte d’altres mitjans per tenir un font podcast. Els seus comentaris són les benvinguts.

Com sempre l’ utilització d’aquest programari és sense garanties.

Descaragar el guio
mirPod.com is the best way to tune in to the Web.

Search, discover, enjoy, news, english podcast, radios, webtv, videos. You can find content from the World & USA & UK. Make your own content and share it with your friends.


HOME add podcastADD PODCAST FORUM By Jordi Mir & mirPod since April 2005....
ABOUT US SUPPORT MIRPOD TERMS OF USE BLOG OnlyFamousPeople MIRTWITTER