home > MIRPOD NEWS > Mini mp3 reproductor en flash

Mini mp3 reproductor en flash


Si busqueu un mini mp3 player per el vostra portal el seu bloc, està aqui :
Es pot utilitzar aquest reproductor en Blocs com : Typepad, Dotclear, WordPress, MySpace Spip ...

Per un player mes evoluat amb playlist mireu "PLAYER"

Com utilitzar el codi :

Copiar els 2 codis per exampla en el repertori c:\mirpod El primer es el Flash Player amb swf. El segon fitxer es texta. Cambiar lo en Html format. Posar un mp3 en aquest repertori amb nom test.mp3. Doncs 3 fitxers : mini_player_mp3.swf mini_player_mp3.html and test.mp3.
Clic sobra el Html i escoltar.

Per el seu Bloc descaragar el mp3 i el swf. Posar el codi en la seva plana. Es clar que cal cambiar mysite.com :

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/
pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
width="331" height="25" id="mini_player_mp3" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://mysite.com/mini_player_mp3.swf?my_mp3=http://mysite.com/test.mp3&my_text=I Love mirPod" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://mysite.com/mini_player_mp3.swf?my_mp3=http://mysite.com/test.mp3&my_text=I Love mirPod" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="331" height="25" name="mini_player_mp3" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

DESCARGAR CODI

Si us agrada mes fer el vostra player als vostres colors :

Model II :

fer el vostra customized mp3 player

Descaragar aquest player :

DESCARGAR CODI

MODEL III Mini Player in AS3 action script 3

audio/video
Flash Player 9 pot ara tocar MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP and 3G2

code :
Aqui un reproductor en AS3 :
mirPod.com is the best way to tune in to the Web.

Search, discover, enjoy, news, english podcast, radios, webtv, videos. You can find content from the World & USA & UK. Make your own content and share it with your friends.


HOME add podcastADD PODCAST FORUM By Jordi Mir & mirPod since April 2005....
ABOUT US SUPPORT MIRPOD TERMS OF USE BLOG OnlyFamousPeople MIRTWITTER