INICI > MIRPOD NEWS > Mini mp3 reproductor en flash

Mini mp3 reproductor en flash


Si busqueu un mini mp3 player per el vostra portal el seu bloc, està aqui :
Es pot utilitzar aquest reproductor en Blocs com : Typepad, Dotclear, WordPress, MySpace Spip ...

Per un player mes evoluat amb playlist mireu "PLAYER"

Com utilitzar el codi :

Copiar els 2 codis per exampla en el repertori c:\mirpod El primer es el Flash Player amb swf. El segon fitxer es texta. Cambiar lo en Html format. Posar un mp3 en aquest repertori amb nom test.mp3. Doncs 3 fitxers : mini_player_mp3.swf mini_player_mp3.html and test.mp3.
Clic sobra el Html i escoltar.

Per el seu Bloc descaragar el mp3 i el swf. Posar el codi en la seva plana. Es clar que cal cambiar mysite.com :


<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/
pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
width="331" height="25" id="mini_player_mp3" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://mysite.com/mini_player_mp3.swf?my_mp3=http://mysite.com/test.mp3&my_text=I Love mirPod" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://mysite.com/mini_player_mp3.swf?my_mp3=http://mysite.com/test.mp3&my_text=I Love mirPod" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="331" height="25" name="mini_player_mp3" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

DESCARGAR CODI

Si us agrada mes fer el vostra player als vostres colors :

Model II :

fer el vostra customized mp3 player

Descaragar aquest player :

DESCARGAR CODI

MODEL III Mini Player in AS3 action script 3

audio/video Flash Player 9 pot ara tocar MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP and 3G2

code : Aqui un reproductor en AS3 :
mirPod.com is the best way to tune in to the Web.

Chercher, découvrir, news, podcast francais, radios, webtv, videos. Vous trouverez du contenu du Monde entier et de la France. Vous pourrez créer votre propre contenu et le partager avec vos amis.


ACCEUIL add podcastAjouter votre Podcast FORUM By Jordi Mir & mirPod since April 2005....
A PROPOS Supporter lequipe mirPod Terms of Use BLOG OnlyFamousPeople MIRTWITTER